AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FANG OG SLIPP AV LAKS OG SØØRRET 2019

Grunnet noe uforsvarlig utsetting av laks i Glomma og Aagaardselva i 2018 vil vi påpeke nødvendigheten av riktig utsetting. Blir ikke dette fulgt kan fiskekortet bli inndratt og fisker blir utestengt resten av sesongen.
Bilde skal ikke taes av utsatt laks og søørret hvis det går på bekostning av laksen.
Ved bildet er denne måten å foretrekke, selv om du ikke har hov.(se bilde) (Ps laks og søørret skal ikke ligge på land)
Først og fremst skal alle fiskere sette seg inn i følgende regler for fang og slipp.
Når laks og søørret skal gjenutsettes
 
 
 

Når laks og søørret skal gjenutsettes

• Ta laks og søørret inn på et sted hvor den ikke skader seg mot steiner,
kvist og lignende.
• Ikke bruk klepp eller tailer.
• Ikke løft laks og søørret unødig ut av vannet – laks og søørret skal helst være i vannet
hele tiden.
• Kontroller laks og søørret uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en
hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.
• Løsne kroken forsiktig med krokløsertang.
• Håndter laks og søørret som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig.
Tidlig i sesongen er laks og søørret ekstra utsatt for store skjelltap,
med soppinfeksjon som følge.

• Det er forbudt å veie laks og søørret. Anslå størrelsen av laks og søørret med øyemål, eller mål
lengden av den. Du kan f. eks. sette målemerker på fiskestanga.
Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca hvor tung fiisken var.
• Snu fisken på rett kjøl i vannet når kroken er fjernet.
• Hold laks og søørret med snuten mot strømmen, gjerne med en
Hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.
• Hold laks og søørret stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og
tilbake i vannet. Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og
laks og søørret selv holder balansen.
• Husk at også gjenutsatt laks og søørret som er fanget i elv skal rapporteres.
NGOFA
Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

Fred Trondsen
Eivind Myrvold
Frode Syversen
Fred Trondsen
Jim A. Olsen
Morten Pettersen
Frode Enger
Jim A. Olsen
Jim A. Olsen
Ulf Bergli
 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 115 (719,3 kg)
C&R: 97 (661,3 kg)
Uten fettfinne: 83 (557,7 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

12,8 kg - Geir Thorvaldsen
11,5 kg - Kjell C Strand
11,1 kg - Eivind Myrvold
11 kg - Geir Thorvaldsen
10,5 kg - Eivind Myrvold
10,5 kg - Kjell C Strand
10 kg - Ulf Andreassen
10 kg - Eivind Myrvold
10 kg - Pål Strandli
10 kg - Jim A. Olsen
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
14,1 kg - Kim Johansen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 110 (738,3 kg)
C&R: 83 (579,5 kg)
Uten fettfinne: 2 (3,1 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

13,8 kg - Olaf Solberg
13 kg - Øystein Torp
12,3 kg - Aleksander Strandvik
12 kg - Tom Heiberg
11 kg - Rino Engebretsen
11 kg - Lars Søder
10,8 kg - Rino Engebretsen
10,5 kg - Fredrik Moller
10,2 kg - Pål Strandli
10 kg - Thomas Jesting
 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Ole Bastesen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,4 kg - Fred Trondsen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?